Lisäsairaudet

Tämän päivän diabeetikoilla on aivan erilainen ja paljon positiivisempi sairaudenkulku kuin vielä muutama kymmenen vuotta sitten. Silloin huonommat insuliinityypit ja harvemmat mahdollisuudet mitata verensokeria estivät hyvän verensokerin seurannan. Siksi monien tunnettujen diabeteksen lisäsairauksien riski on pienentynyt.

Diabetekseen liittyvät lisäsairaudet jaetaan tavallisesti kahteen kategoriaan sen perusteella, missä sairauden vaiheessa ne ilmenevät – sairauden alussa vai myöhemmin. Sairauden alkuvaiheessa ilmenevä korkea ja matala verensokeri on helppo huomata, kun taas myöhäiskomplikaatiot eli lisäsairaudet voivat olla lähes huomaamattomia. Avainasia lisäsairauksien estämiseksi tai viivyttämiseksi on pitkäaikaissokerin mittaaminen.

HbA1c
Pitkän ajan verensokeri, niin kutsuttu HbA1c mitataan sairaalassa tai diabeteshoitajan vastaanotolla. Sekä terveillä että diabeetikoilla glukoosi sitoutuu punasolujen hemoglobiiniin. Mitä enemmän veressä on glukoosia, sitä enemmän sitä sitoutuu hemoglobiiniin. HbA1c-arvot ovat huomattavasti korkeammalla suhteessa normaaliarvoihin potilailla, joilla diabetes on vasta havaittu tai huonosti hoidettu. Jopa hyvin hoidettu diabetes nostaa aina HbA1c-arvoa. Myöhäiskomplikaatioiden riski kasvaa, jos HbA1c-arvo on yli 8 %.

Mikrovaskulaariset komplikaatiot
Kaikkein pienimpien verisuonien suuri sokerimäärä voi ajan mittaan johtaa erilaisiin komplikaatioihin, kuten silmäsairauksiin (diabeettinen retinopatia), munuaisvaurioon (diabeettinen nefropatia) tai jalkojen heikentyneeseen tuntoaistiin (diabeettinen neuropatia). Syy tähän on se, että silmien, munuaisten ja hermojärjestelmän soluihin ei kulkeudu riittävästi verta. Hyvä HbA1c estää näitä komplikaatioita.

Makrovaskulaariset komplikaatiot
Veren suuri sokeripitoisuus voi vaikuttaa epäsuotuisasti myös suurien verisuonien seinämiin. Sekä tyypin 1 että tyypin 2 diabetes on yhteydessä sydänsairauksiin kuten halvaukseen ja sydäninfarktiin. Sydänsairauksien estämiseksi diabeetikkojen on tärkeää yhdistää verensokerin seuranta vähärasvaiseen, sydänystävälliseen ravintoon, johon kuuluu paljon hedelmiä, vihanneksia ja kokojyvävilja tuotteita ja vähän alkoholia. 

Lisää tietoa lisäsairauksista löydät Suomen Diabetesliiton sivuilta

Lähteet:
Gunn Helene Arsky: Barn & diabetes. Cappelen 2006.
Stratton IM, Adler AI, Neil HAW, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR: Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ 2000;321:405-412.