Tietosuojalausunto

Ascensia Diabetes Care Finland Oy ja Ascensia Diabetes Care Holdings AG ovat tietoisia, miten tärkeää on taata henkilökohtaisten tietojen tietoturva. Otamme asiakkaiden yksityisten tietojen turvaamisen vakavasti. Tässä tietosuojalausunnossa kerrotaan käytetyistä tietoturvamenetelmistä sekä siitä, miten Ascensia Diabetes Care Finland Oy kerää, käyttää, jakaa muille ja muilla tavoin käsittelee verkkosivuston käytön kautta saatuja henkilökohtaisia tietoja.

 

Ascensia Diabetes Care Finland Oy, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki hallinnoi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja, ja se on myös tämän verkkosivuston ylläpitäjä.  Ascensia Diabetes Care Finland Oy on Sveitsin Ascensia Diabetes Care Holdings AG:n tytäryhtiö.

 

Tietojen kerääminen 

Verkkosivustoa voi käyttää antamatta henkilökohtaisia tietoja. Sivuston käyttö ei edellytä henkilökohtaisten tietojen antamista, paitsi pyydetyn tuotteen tai palvelun toimittamiseksi. Verkkosivuston käytön yhteydessä tallennetaan joitakin tietoja erilaisten tietoturvasyiden vuoksi. Tällaisia tietoja saattavat olla käyttäjän internetpalveluntarjoajan nimi, verkkosivusto, jolla olevasta linkistä käyttäjä saapui sivustolle, verkkosivustot, joille käyttäjä siirtyi sivustolta, sekä käyttäjän IP-osoite. Näiden tietojen avulla on teoriassa mahdollista tunnistaa käyttäjä, mutta tietoja ei käytetä siihen. Tietoja käytetään aika ajoin tilastollisiin tarkoituksiin, mutta tällöin säilytetään yksittäisten käyttäjien anonymiteetti niin, ettei käyttäjiä voi tunnistaa. Jos käyttäjän henkilökohtaisia tietoja on annettava muille tahoille joko käyttäjän pyytämien tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi tai muista käyttäjän valtuuttamista syistä, sovellettavien tietoturvasäädösten noudattamista valvotaan teknisin ja hallinnollisin keinoin.

 

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen ja käsittely 

Henkilökohtaisia tietoja kerätään silloin, kun käyttäjä antaa ne itse rekisteröityessään, täyttäessään lomakkeita tai lähettäessään sähköpostia joko tuote- ja palvelutilauksiin liittyen tai tehdessään kyselyitä tilattavista materiaaleista tai muissa vastaavissa tilanteissa, joissa käyttäjä päättää itse tarjota tiedot.

Jakelijamme voivat jakaa kanssamme heille antamianne henkilökohtaisia tietoja, kun olette hankkinut Ascensia -tuotteen tai olette olleet yhteydessä heihin hankinnan jälkeen.

Keräämme myös henkilökohtaisia tietoja sinusta, jos haet  työtä Ascensia Diabetes Care Holdings AG -yrityksestä tai muista Ascensia -konsernin yrityksistä.

Niitä käytämme käsitellessämme työhakemustasi. Käytämme kolmatta osapuolta hakemusten käsittelyyn ja hakemukset jätetään tämän kolmannen osapuolen verkkosivujen (Workforce Now) kautta.  Säilytämme ei valittujen kandidaattien hakemukset jopa 12 kuukautta.

Yleensä siinä yhteydessä, kun käyttäjä on antamassa tietojaan, kerrotaan tietojen keräämisen tarkoitus, tietojen käyttö ja tahot, jotka pääsevät tarkastelemaan tietoja. Jos käyttäjä päättää olla antamatta jotakin tietoa, se saattaa rajoittaa mahdollisuutta tarjota käyttäjän pyytämiä tuotteita tai palveluita.

 

Käyttötarkoitukset 

Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan käyttäjän pyytämien tuotteiden ja palveluiden toimittamiseen tai muihin sellaisiin tarkoituksiin, joihin käyttäjä on antanut suostumuksensa, ellei laissa toisin määrätä.

 

Tietojen jakaminen 

Henkilökohtaisia tietoja voidaan jakaa kenelle tahansa Ascensia Diabetes Care Holdings AG:n jäsenelle ja/tai sen tytäryhtiön jäsenelle tarkoituksiin, jotka on määritetty tässä tietosuojalausunnossa. Henkilökohtaisia tietoja saatetaan jakaa muille osapuolille tapauksissa, joissa (1) ostamme tai myymme mitä tahansa yrityksiä tai omaisuutta, jolloin käyttäjien henkilökohtaisia tietoja voidaan paljastaa kyseisten yritysten tai omaisuuden mahdollisille myyjille tai ostajille, tai (2) henkilökohtaiset tiedot on esitettävä tai jaettava lain velvoittamana tai käyttöehtojen noudattamisen tai käytäntöönpanon vuoksi.

 

Ascensia Diabetes Care AG ja/tai sen tytäryhtiöt voivat antaa henkilökohtaisia tietoja nähtäväksi muille tahoille lain, säännösten, oikeuden määräyksen, sääntelyviranomaisen tai lainvalvontaviraston velvoittamana tai rikostutkinnan tai verotukseen liittyvän raportoinnin yhteydessä. Joissakin tapauksissa tiettyjä tietoja saatetaan joutua jakamaan myös valvontaviranomaiselle tai valtion viranomaisille. Henkilökohtaisia tietoja saatetaan jakaa myös tilanteissa, joissa uskomme sen olevan kohtuullisen tarpeellista omien oikeuksiensa ja omaisuutensa tai ihmisten turvallisuuden takaamiseksi.

 

Henkilökohtaisia tietoja ei välitetä muiden osapuolten käyttöön meidän tai tietojenkäsittelijöidemme taholta, ellei käyttäjältä ole saatu siihen suostumusta tai ellei laki velvoita niin tekemään.  Ascensia Diabetes Care Holdings AG ja/tai sen tytäryhtiöt eivät jaa tai myy asiakasluetteloitaan muille yrityksille tai organisaatioille tai käy asiakasluetteloilla vaihtokauppaa.

 

Tietojen tallentaminen 

Henkilökohtaiset tiedot säilyvät meidän hallinnassamme, ja ne tallennetaan joko yhtiön omiin tietokantoihin tai tietojenkäsittelijöidemme järjestelmiin.  Antamiesi henkilökohtaisten tietojen käytön hallinta ja vastuu käytöstä säilyvät meillä. Käyttämämme ulkopuoliset tietojenkäsittelijät ainoastaan käsittelevät tietoja puolestamme, ja ne ovat meille vastuussa.

Ulkopuoliset toimittajat tai tietojenkäsittelijät saattavat tallentaa tai käsitellä joitakin henkilökohtaisista tiedoista puolestamme, jolloin tiedot saattavat sijaita tietokoneilla, jotka kuuluvat toiseen oikeudelliseen toimivalta-alueeseen (esimerkiksi Yhdysvallat) kuin millä käyttäjä itse asuu. Tällöin sovellettavat lait saattavat poiketa käyttäjän asuinalueen laeista. Tällaisissa tapauksissa takaamme, että tietojenkäsittelijä käyttää kyseisessä maassa asianmukaista suojausta, jolla henkilökohtaiset tiedot turvataan niin pitkälti kuin mahdollista vastaavalla tavalla kuin käyttäjän asuinmaassa. Käyttäjän on kuitenkin huomioitava, että joidenkin valtioiden, esimerkiksi Yhdysvaltain, laki saattaa olla ristiriidassa käyttäjän asuinmaan lakien kanssa, jolloin saatamme olla lain nojalla velvoitettuja jakamaan käyttäjien henkilökohtaisia tietoja muille tahoille.

 

Evästeiden käyttö 

Sivusto käyttää evästeitä ja niihin liittyviä muita tekniikoita.  Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, joita lähetetään verkkosivustolla vierailemisen aikana selaimen kautta käyttäjän tietokoneen kiintolevylle. Evästeet tallentavat käyttäjän valitsemat asetukset ja muita tietoja käyttäjän tietokoneelle ja säästävät näin aikaa muilla vierailukerroilla, kun käyttäjän ei tarvitse antaa samoja tietoja uudelleen.

 

Sivustoillamme käytetään kahdenlaisia evästeitä:

  • Pysyvät evästeet: Pysyviä evästeitä voidaan käyttää käyttäjän muistamiseen, kun tämä kirjautuu verkkosivuston rajoitetuille alueille.  Käyttäjän tietokoneelle ei tallenneta henkilökohtaisia tietoja.
  • Istuntokohtaiset evästeet: Istuntokohtaisia evästeitä voidaan käyttää teknisistä syistä verkkosivustolla vierailun anonyymiin tunnistamiseen. Istuntokohtaiset evästeet tallennetaan ainoastaan tilapäisesti selainistunnon ajaksi, ja ne poistetaan, kun selain suljetaan.


Evästeitä käytetään seuraaviin tarkoituksiin:

  • Tietoturvan parantamiseen.
  • Käyttäjän tunnistamiseen tämän kirjautuessa sivustolle.
  • Anonyymien tilastotietojen keräämiseen sivuston käytöstä sisällöntarjonta-arvon parantamiseksi.
  • Analysoimaan, kuinka käytät sivujamme

Käytämme Google Analytics evästeitä informaation keräämiseen ja raportointiin siitä, kuinka kävijät käyttävät sivustoa. Käytämme tätä tietoa parantaaksemme sivuja. Google Analytics käyttää useimmiten ensikäden evästeitä, joita ei jaetta eri käyttämiesi verkkosivujen välillä. Evästeiden keräämä tieto on yleensä anonyymia ja sisältää sivujen kävijöiden lukumäärän, kävijöiden sijainnin sekä kuinka monta kerta he ovat käyneet sivuilla. Google on julkaissut tiedot yksityisyyden turvasta ja tietoturvasta.

Google Analytics voi kerätä IP -osoitteesi, joka on henkilökohtainen koodi jokaiselle internetiin yhdistetylle tietokoneelle tai laitteelle. IP - osoitteet ovat yleensä määritetty maantieteellisesti ja saatavat sallia verkkosivun omistajan tunnistaa maan, osavaltion ja kaupungin jossa tietokone tai laite sijaitsee. Me voimme kerätä IP -osoitteesta joko kaiken tai vain osan tiedoista, jotta pystymme paikantamaan verkkosivuillamme kävijöiden sijainnin.

Google Analytics voivat välillä käyttää kolmannen osapuolen evästeitä nettisivuilla, jossa Google Analytics mainonnan toiminnot ovat käytössä kuten Remarketing tai  AdWords.

Lisätietoa näistä mainosevästeistä löytyy sivulla:  http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

Voit jättää käyttämättä nämä ominaisuudet käymällä Googlen Ads settings sivuilla.

Käytämme myös muiden valmistajien evästeitä ja vastaavia tekniikoita kerätäksemme  verkkoliikennetietoja, kuten aika-, päivämäärä-, IP-osoite- ja selain. Säästääksemme aikaasi seuravilla käyntikerroilla sivuillamme säilytämme tiedot tietokoneellasi olevista valinnoista ja muista tiedoista.  Näistä tiedoista saattaisi olla mahdollista tunnistaa yksittäinen käyttäjä, mutta tietoja ei käytetä käyttäjien tunnistamiseen, vaan käyttäjien nimettömyydestä huolehditaan niin, että käyttäjää ei voida tunnistaa. 

Evästeet, joita käytämme voidaan poistaa käytöstä tai voit poistaa ne omalta tietokoneeltasi selaimen asetuksista. Yleensä ohjeet evästeiden käytöstä poistamiseen tai poistamiseen tietokoneelta ovat saatavilla selaimen ohjevalikosta (Help). Useimmat selaimet on määritetty hyväksymään evästeet automaattisesti. Evästeiden tallentamisen voi myös poistaa käytöstä tai selaimen voi asettaa antamaan käyttäjälle ilmoituksen ennen evästeiden tallentamista tietokoneelle. Voit myös käyttää omalla alueellasi tarjolla olevia itsesääteleviä ohjelmia hallinnoimaan tapaa, jolla muut yritykset kuin Google mainostavat,  kuten Yhdysvaltalainen AboutAds Choices tai eurooppalainen Your Online Choices.

 

Tietoturva 

Käytämme teknisiä ja organisaation tason tietoturvatoimia käyttäjien tietojen suojaamiseksi vääristelyltä, katoamiselta, tuhoutumiselta tai luvattomalta käytöltä. Käytämme alan vakiintuneita tietoturvatoimia ja huolehdimme muun muassa, että fyysiset, sähköiset ja toimenpiteisiin liittyvät menetelmät noudattavat sovellettavia lakeja, jotta käyttäjien henkilökohtaiset tiedot olisivat suojassa katoamiselta, luvattomalta käytöltä, muokkaamiselta, jakamiselta muille, vääristelyltä ja väärinkäytöltä. Henkilökohtaisia tietoja säilytetään suojatuissa järjestelmissä, joihin pääseminen on rajattu ainoastaan valtuutetuille henkilöille, joilla on asianmukainen syy käyttää tietoja.  Kaikki käyttäjien antamat henkilökohtaiset tiedot salataan tiedonsiirron ajaksi, jotta muut tahot eivät pääse väärinkäyttämään tietoja. Tietoturvamenetelmät tarkastetaan säännöllisesti ja menetelmiä päivitetään niin, että ne ottavat huomioon uusien tekniikoiden kehittymisen.  Vaikka teemme kohtuullisia toimia käyttäjien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseksi, käyttäjien on huomioitava, ettei mikään tiedonsiirto internetissä ole sataprosenttisen turvallista.

 

Tietojen säilyttäminen
Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeen käyttäjän pyytämän tai salliman palvelun tuottamiseksi, ellei laissa toisin määrätä (esimerkiksi vireillä olevan oikeudenkäynnin odotusaikana).

 

Lapset 

Koska lasten yksityisyyden suojeleminen on erityisen tärkeää, mitään tietoa ei kerätä, käsitellä tai käytetä, jos se liittyy alle 13-vuotiaaksi tiedettyyn lapseen, ellei lapsen lailliselta edustajalta ole saatu etukäteen todennettavissa olevaa suostumusta. Lapsen laillisella edustajalla on oikeus nähdä pyydettäessä lapsen antamat tiedot ja/tai vaatia niiden poistamista.  Jos tietoomme tulee, että verkkosivuston kautta tietoja antanut henkilö on lapsi, pyrimme kohtuullisissa määrin poistamaan lapsen antamat tiedot.

 

Oikeus nähdä ja korjata omat tiedot 

Sivuston käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja korjata järjestelmään tallennettuja henkilökohtaisia tietojaan, jos hän epäilee niiden olevan vanhentuneita tai vääriä. Tätä varten voi ottaa yhteyttä  alla olevaan sähköpostiin tai tietosuojavastaavaan alla olevan osoitteen kautta.

 

Oikeus peruuttaa tietojen käyttölupa 

Sivuston käyttäjällä on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamansa lupa henkilötietojen käyttöön vastaisuudessa. Lähetä sähköposti  alla olevaan sähköpostiin tai ota yhteyttä tietosuojavastaavaan alla olevan osoitteen kautta.

 

Markkinointi 

Saatamme aika ajoin lähettää käyttäjille markkinointimateriaalia, jonka uskomme kiinnostavan käyttäjiä. Käyttäjällä on oikeus pyytää, ettei henkilökohtaisia tietoja käytetä markkinointitarkoituksiin. Ilmoitamme yleensä käyttäjille tai pyydämme tarvittaessa käyttäjän suostumuksen (ennen tietojen keräämistä), jos aiomme lähettää markkinointimateriaalia tai jakaa tiedot jollekin muulle osapuolelle markkinointitarkoituksiin. Jos käyttäjä ei halua saada tiedotteita, hän voi poistaa itsensä postituslistalta käyttämällä sähköpostiviesteissä olevaa tiedotetilauksen peruuttamislinkkiä ("opt-out" tai "unsubscribe"). Käyttäjä voi myös estää markkinointimateriaalin lähettämisen ottamalla yhteyttä sähköpostiosoitteeseen:

jyrki lonnfors@ascensia.com tai osoitteeseen: Ascensia Diabetes Care, Finland Oy, Hiilikatu 3, 00180 Helsinki.

Kuitenkin käyttäjille saattaa olla pakko lähettää joitakin tiedotteita lain, säännösten tai eettisten velvoitteiden vuoksi.

 

Linkit muille verkkosivustoille 

Verkkosivustolla saattaa olla linkkejä muiden tahojen verkkosivustoille, jotka eivät ole tämän tietosuojalausunnon alaisia. Teemme parhaamme tarjotaksemme linkkejä ainoastaan verkkosivustoille, joilla on hyvä tietosuojataso. Tämä tietosuojalausunto ei kuitenkaan päde enää, kun käyttäjä poistuu tältä verkkosivustolta.

Linkit muille sivustoille ovat saatavilla ainoastaan tiedon tarjoamiseksi, ja niitä ei pidä tulkita kyseisten sivujen suosittelemiseksi. Ascensia Diabetes Care Holdings AG ja/tai sen tytäryhtiöt eivät vastaa linkkien sisällöistä tai muiden osapuolten sivustoista, eivätkä hoida valituksia niiden sisällöstä tai oikeellisuudesta. Muiden osapuolten verkkosivustojen käyttö on käyttäjän omalla vastuulla.

 

Muutokset 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG saattaa aika ajoin tehdä tähän lausuntoon muutoksia. Uudet versiot tulevat voimaan muutetun lausunnon julkaisupäivänä, joka näkyy tämän tietosuojalausunnon lopussa.

 

Yhteystiedot 

Jos sinulla on ongelmia, kysyttävää tai ideoita, ota yhteyttä joihinkin seuraavista henkilöistä:

Ascensia Diabetes Care Finland Oy
Hiilikatu 3
00180 Helsinki

jyrki.lonnfors@ascensia.com

 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG:n tietosuojavastaava:

Emmanuel Grand

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box
4052 Basel
Switzerland

emmanuel.grand@ascensia.com


Voimassa alkaen: 4.1.2016
Muutettu viimeksi:  June 2016